hjelpemiddeldatabasen.no

Morten Flatebø

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

frambu.no

Morten Flatebø

Frambu er et kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger som samler, utvikler og sprer kunnskap til brukere, pårørende og fagmiljøer. Gå til frambu.no

statped.no (God ASK)

Morten Flatebø

For at barn skal lære å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) må de voksne også gjøre det. Språkmiljøet i barnehagen er viktig for barns utvikling. Statped har utviklet en …

udir.no (ASK-veileder)

Morten Flatebø

For barn og unge som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er en god tilrettelegging av barnehage- og skolesituasjonen viktig for utvikling og læring. Utdanningsdirektoratet har laget veiledere for barnehager …

nova.no

Morten Flatebø

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA …

aktivung.no

Morten Flatebø

Nasjonal kompetansetjeneneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som overordnet målsetning å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, …

statped.no

Morten Flatebø

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Nettsiden gir informasjon om tjenestene, ulike fagområder og læringsressurser. Gå til statped.no

naku.no

Morten Flatebø

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har som hovedoppgave å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Nettsidens kunnskapsbank er en veiviser til aktuelt fagstoff. …

appbiblioteket.no

Morten Flatebø

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. Du kan …