hjelpemiddeldatabasen.no

Morten Flatebø

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

2-tusen.no

Morten Flatebø

2-tusen.no er en nettbasert læringsressurs fra Statped med temabøkene “Tusen tegn å tenke på” (tegn fra Norsk tegnspråk) og “Tusen ting å tenke på” (grafiske tegn, SymbolStix). I tillegg finner …

dart-gbg.org

Morten Flatebø

Dart er et kommunikasjons- og dataressurssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. De arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon, kommunikative rettigheter og tilgjengelighet for barn, ungdommer og voksne. Gå til dart-gbg.org

tegnbanken.no

Morten Flatebø

Tegnbanken er en ressurs der du kan finne tegn i ulike formater som videoklipp, foto og strektegninger. Tegnbanken er laget for alle som bruker kommunikasjon med tegn i en eller …

sjelden.no (nettkurs for Angelmans syndrom og ASK)

Morten Flatebø

I dette nettkurset fra Sjelden.no vil du lære hvordan du kan ta i bruk ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) som kommunikasjonsløsning for personer med Angelmans syndrom. Nettkurset er også nyttig …

statped.no (God ASK)

Morten Flatebø

For at barn skal lære å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) må de voksne også gjøre det. Språkmiljøet i barnehagen er viktig for barns utvikling. Statped har utviklet en …

udir.no (ASK-veileder)

Morten Flatebø

For barn og unge som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er en god tilrettelegging av barnehage- og skolesituasjonen viktig for utvikling og læring. Utdanningsdirektoratet har laget veiledere for barnehager …

ISAAC Norge (på Vimeo)

Morten Flatebø

I samarbeid med Snøball film har ISAAC Norge produsert fem filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Gå til ISAAC Norge på vimeo.com

isaac.no

Morten Flatebø

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og tilrettelegger for alternativ og supplerende kommunikasjon. Den norske nettsiden inneholder fagstoff med teori, metodikk og materiell til bruk i alternativ …

appbiblioteket.no

Morten Flatebø

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. Du kan …