hjelpemiddeldatabasen.no

Morten Flatebø

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

hjernehjelp.no

Morten Flatebø

hjernehjelp.no er en side om kognitiv svikt. Hva er kognitive funksjoner og svikt, hva fører det til og litt om hvordan vi kan hjelpe de som sliter med det. Gå …

psykologforeningen.no

Morten Flatebø

Hva gjør en nevropsykolog? I denne artikkelen på psykologforeningen.no kan du blant annet lese om hva er nevropsykologi? hva er en nevropsykolog? når kan det være aktuelt å henvise til …

hvakanhjelpe.no

Morten Flatebø

Hvakanhjelpe.no inneholder informasjon om hjelpemidler, råd og tips for eldre mennesker med demens og andre kognitive problemer. Her finner du et utvalg hjelpemidler som er hentet fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus …

karde.no

Morten Flatebø

Karde AS har gjennom ulike prosjekter utviklet veiledere og e-læringsmateriell. Målgruppen i prosjektene har vært personer med utviklingshemming eller demens. Les mer på karde.no/produkter