ungefunksjonshemmede.no

Morten Flatebø

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Gå til ungefunksjonshemmede.no

safo.no

Morten Flatebø

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB). Gå til safo.no

ffo.no

Morten Flatebø

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Gå til ffo.no

ISAAC Norge (på Vimeo)

Morten Flatebø

I samarbeid med Snøball film har ISAAC Norge produsert fem filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Gå til ISAAC Norge på vimeo.com

samveis.no

Morten Flatebø

Samveis veikart er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Samveis er et nasjonalt program for velferdsteknologi. Gå til samveis.no

medteknorge.no

Morten Flatebø

Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Gå til medteknorge.no

isaac.no

Morten Flatebø

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og tilrettelegger for alternativ og supplerende kommunikasjon. Den norske nettsiden inneholder fagstoff med teori, metodikk og materiell til bruk i alternativ …

aaate.net

Morten Flatebø

AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) er en europeisk organisasjon som holder konferanser og arrangerer møteplasser med hjelpemidler (Assistive Technology) som tema. Gå til aaate.net