hjelpemiddeldatabasen.no

Morten Flatebø

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

ushersyndroom.nl

Morten Flatebø

En nettbasert kunnskapsportal om Usher syndrom (på engelsk og nederlandsk). Nettsiden er utviklet av og for mennesker med Usher syndrom, med støtte fra deres sosiale fellesskap, leger og forskere. Du …

tegn.tv

Morten Flatebø

Formålet med tegn.tv er å samle og distribuere tegnspråkfilm. Nettkanalen tegn.tv distribuerer for alle produsenter av tegnspråkfilm, og skal være en uavhengig plattform som er tilgjengelig for alle filmskapere. Filmene …

vilbli.no (knutepunktskoler)

Morten Flatebø

En knutepunktskole er en fylkeskommunal videregående skole som har et spesielt tilrettelagt og organisert tilbud for hørselshemmede. Skoletilbudet kan også søkes av hørselshemmede fra andre fylker. Knutepunktskolene har både hørselshemmede …

bufdir.no (lag hørselsvennlig miljø)

Morten Flatebø

Mennesker med nedsatt hørsel opplever ofte store utfordringer i det offentlige rom. Kontorer, butikker, hoteller, møterom og kinoer er eksempler. Her presenteres løsninger og beskrivelse av funksjonalitet, drift, vedlikehold og …

acm.no/paabolgelengde

Morten Flatebø

Målgruppe er primært lærere og rektorer på skoler som har hørselshemmede elever. Men også foreldre og andre faggrupper som arbeider innen det hørselsfaglige feltet vil ha nytte av ressursen. Ressursen …

dovblindhet.no

Morten Flatebø

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet – …

erher.no

Morten Flatebø

Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Gå til erher.no

HLF Briskeby (på YouTube)

Morten Flatebø

HLF Briskeby er en videregående skole og kompetansesenter for hørselshemmede. Kompetansesenterdelen driver rehabiliterings- og kursvirksomhet blant annet innenfor feltene Tinnitus, CI-opererte, Menieres sykdom og hørselshemmede i yrkeslivet. Fra øre til …