bufdir.no (levekårsstatus)

Morten Flatebø

Her finner du statistikk og analyser som belyser levekårssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne. Gå til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine sider om levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne

fafo.no

Morten Flatebø

Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med …

nova.no

Morten Flatebø

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA …

oslomet.no (Arbeidsforskningsinstituttet)

Morten Flatebø

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov. En stor del av forskningen er handlings- og brukerorientert. Instituttets …

aktivung.no

Morten Flatebø

Nasjonal kompetansetjeneneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som overordnet målsetning å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, …

nondr.wordpress.com

Morten Flatebø

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og marginalisering/diskriminering. Gå til nondr.wordpress.com

naku.no

Morten Flatebø

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har som hovedoppgave å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Nettsidens kunnskapsbank er en veiviser til aktuelt fagstoff. …