hjelpemiddeldatabasen.no

Morten Flatebø

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

fritidforalle.no

Morten Flatebø

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse. Nettstedet skal være en ide- og kunnskapsbank for kommuner som ønsker å videreutvikle sitt tjenestetilbud. Gå …

nova.no

Morten Flatebø

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA …

aktivung.no

Morten Flatebø

Nasjonal kompetansetjeneneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som overordnet målsetning å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, …

hverdagsrehabilitering.no

Morten Flatebø

Nettsiden har oppdatert informasjon om hverdagsrehabilitering, metoder og verktøy. Hverdagsrehabilitering Norge er et prosjekt som drives av Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Sykepleieforbund, Norsk Fysioterapiforbund og Kommunenes sentralforbund. Gå til hverdagsrehabilitering.no