lovdata.no

Morten Flatebø

Direktelenker til aktuelle lover på lovdata.no: folketrygdloven plan- og bygningsloven husbankloven helse- og omsorgstjenesteloven arbeidsmiljøloven kulturminneloven

hjelpemiddeldatabasen.no

Morten Flatebø

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

nav.no/bolig

Morten Flatebø

På boligsidene til NAV finner du blant annet informasjon om tilrettelegging av bolig bostøtte midlertidig botilbud varig bolig leie kommunal bolig Gå til nav.no/bolig.

bufdir.no (lag hørselsvennlig miljø)

Morten Flatebø

Mennesker med nedsatt hørsel opplever ofte store utfordringer i det offentlige rom. Kontorer, butikker, hoteller, møterom og kinoer er eksempler. Her presenteres løsninger og beskrivelse av funksjonalitet, drift, vedlikehold og …

klokbolig.no

Morten Flatebø

Klokbolig.no inneholder en veileder om velferdsteknologi og annen tilrettelegging i bolig. Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming. Veilederen er utviklet av Karde AS med støtte fra Husbanken. Den inneholder en …

blindeforbundet.no

Morten Flatebø

Norges blindeforbund har laget veilederen «Estetisk, trygt, tilgjengelig – en veileder for riktig utforming av bygg». Veilederen ble utgitt i 2013 og ble finansiert av Husbanken. Veilederen er relevant for …

nhf.no

Morten Flatebø

Nettsidene til Norges handikapforbund (NHF) inneholder flere veiledningshefter om bolig, hjelpemidler, universell utforming, skolebygg, hjelpemiddelformidling og rettigheter. Noen av veilederne (fra 2012 og nyere) er: Tilgjengelige bygg og uteområder (2017) …

hvakanhjelpe.no

Morten Flatebø

Hvakanhjelpe.no inneholder informasjon om hjelpemidler, råd og tips for eldre mennesker med demens og andre kognitive problemer. Her finner du et utvalg hjelpemidler som er hentet fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus …

nova.no

Morten Flatebø

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA …

veiviseren.no

Morten Flatebø

Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet primært for kommunene. I Veiviseren har de samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå, og …

dibk.no (TEK17)

Morten Flatebø

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Her finner du blant annet byggteknisk forskrift (TEK17) …

husbanken.no

Morten Flatebø

Her finner du blant annet informasjon om ulike tilskuddsordninger som Husbanken disponerer. Husbanken kan også gi råd og veiledning i konkrete byggesaker. Gå til husbanken.no