hjelpemiddeldatabasen.no

Morten Flatebø

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

kompetansenorge.no

Morten Flatebø

Kompetanse Norge (tidligere Vox) jobber for at voksne i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger. Du kan finne informasjon om å kartlegge realkompetanse og offentlige karrieresentre. De …

vilbli.no

Morten Flatebø

vilbli.no er en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring til enhver tid. Målgruppene er ungdom og voksne som skal søke …

utdanning.no

Morten Flatebø

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over utdanningstilbudet i Norge. Nettstedet gir oversikt over mer enn 6000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring …

fafo.no

Morten Flatebø

Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med …

nova.no

Morten Flatebø

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA …

oslomet.no (Arbeidsforskningsinstituttet)

Morten Flatebø

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov. En stor del av forskningen er handlings- og brukerorientert. Instituttets …

universell.no

Morten Flatebø

Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner. Gå til universell.no

statped.no

Morten Flatebø

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Nettsiden gir informasjon om tjenestene, ulike fagområder og læringsressurser. Gå til statped.no

appbiblioteket.no

Morten Flatebø

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. Du kan …