Etterinstallering av heis i Årdal

Morten Flatebø Bevegelse, Bolig og bygninger

For beboere som har behov for heis og bor i flerbolighus, er trappeheis ofte en dårlig løsning. Det gjelder både for den aktuelle beboeren og andre som skal bruke trappa. Dersom det er mulig, er det ønskelig med en mer praktisk, estetisk og varig løsning for alle beboere. Etterinstallering av heis kan være en god løsning som kan bidra til at beboerne kan bo lengre hjemme.

I Årdal ble det gjennomført en vellykket etterinstallering av heis i 2013. Både heis og nye trapper ble installert på utsiden av bygget. Ved hjelp av tilskudd og lån fra Husbanken, ble ombyggingen realisert.

Husbanken har laget denne videoen som viser prosjektets gang og løsningen som ble valgt. Beboerne trengte ikke å flytte ut under ombyggingen.