Ingressbilde til appen Envision AI

Envision AI

frank lunde App, Lese- og skrivestøtte (app), Syn (app)

Envision AI er en app primært laget for personer med synshemming. Andre som ikke kan lese vanlig tekst eller har problemer med å forstå visuell informasjon, kan også ha nytte av den. Appen bruker kameraet på telefonen til å bearbeide og beskrive visuell informasjon i form av tale. Appen er nå gratis, men du må registrere e-postadressen for å bruke den.

Hvordan virker den?

Envision AI bruker kameraet på telefonen til å finne tekst, objekter, omgivelser og personer og beskrive dette ved hjelp av tale. Appens funksjoner er delt opp i 4 hovedområder som du sammen med innstillingene alltid vil ha tilgang til nederst på skjermen. Under ser du en skjermdump av startsiden hvor området “Lese” er valgt:

Bildet viser en skjermdump av startsiden til appen Envision AI. Beskrisvelse av av innholdet i bildet følger i teksten under.
Startsiden til appen Envision AI

Funksjonene i appen

Under fanen “Lese” finner du disse tre valgene:

 • Umiddelbar: Når denne er valgt vil appen være på konstant jakt etter bokstaver som dukker opp i kameravinduet, og vil lese dem opp til deg som ord straks de er oppdaget. Du trenger bare å holde kameraet foran teksten og appen leser for deg uten at du trenger gjøre noe mer.
 • Skann: Ta bilde av trykket tekst, eller tekst på en skjerm og får den lest opp til deg. Appen finner kantene på arket/vinduet, og tar automatisk bilde av dokumentet når de er funnet, og du holder kameraet i ro. Du får muntlig beskjed fra appen om kantene er funnet, og når bildet blir tatt. Du kan også bruke utløserknappen til å ta bilde av teksten. Hvis det er flere sider i teksten din kan du legge dem inne etter hverandre som et dokument ved å velge “Parti”. Dette er nok en feiloversetting som blir rettet i senere versjoner.
 • Bibliotek: Her kan du importere PDF dokumenter eller bildefiler som du har lagret på telefonen din, og få dem lest opp. Elementer i bildet som ikke er tekst blir forsøkt gjenkjent og beskrevet. Hvis du ønsker det kan bildebeskrivelse og tekst lagres i appen, kopieres eller deles med andre personer eller apper.

Øverst på skjermen finner du tre valg:

 • Knappen med lupe-symbolet til venstre aktiverer zoom, og du kan velge å invertere bildet ved hjelp av knappen som dukke opp under zoom.
 • Knappen på midten lar deg velge lesespråk.
 • Knappen til høyre lar deg endre innstillinger for lesing. De er: lesespråk, automatisk språkoppdagelse, oppsettgjenkjenning (for eksempel lese kolonner riktig) og slå på eller av lydeffekter.

Under fanen “Identifisere” finner du disse tre valgene:

 • Beskriv scenen: Dette valget tar et bilde av det du har foran deg og kommer med en beskrivelse. I vår utgave av appen kom beskrivelsen på engelsk, som ble lest opp med norsk talesyntese. Dette er nok en feil som vi håper rettes opp i nyere versjoner av appen.
 • Oppdag farger: I midten av skjerm vise et lite trådkors inne i en firkant. Appen leser opp navnet på fargen i trådkorset. Dette skjer også på engelsk.
 • Skann Strekkode: Appen lager en lyd når den oppdager en strekkode, denne blir mer intens når du har hele koden innenfor bilderammen. Det signaliseres med et lite pling når koden leses. Du vil så få informasjon om varen du har lest koden til.

Under fanen “Finne” finnes disse tre valgene:

 • Finne folk: Telefonen vil endre lydsignal og vibrere når en person blir oppdaget. Vibreringen blir mer intens når du nærmer deg en person. Hvis du har registrert denne personen tidligere hvil du høre navnet når appen har kjent igjen ansiktet.
 • Finn gjenstander: Appen har en lang rekke objekter som du kan velge blant for å få hjelp til å finne dem ved hjelp av kameraet. Du kan lage din egen liste med favoritter fra denne lange listen. Som over vil du høre at lyden endrer seg når objektet du leter etter er oppdaget, og du vil merke at telefonen vibrerer kraftigere når du nærmer deg objektet.
 • Teach Envision: Under dette valget lærer du appen å kjenne igjen ansikter. Det gjør du ved å følge en veiviser som dukker opp når du trykker “Lær et ansikt”.

Fanen “Briller” brukes hvis du er eier av hjelpemiddelet “Envision glasses”. Dette hjelpemiddelet er for øyeblikket ikke til salgs i Norge.

Innstillinger

I menyen som dukker når du trykker på tannhjulet vil du finne informasjon om appen og versjonen du bruker, hjelpetekster, kontodetaljer, og du har mulighet til å gi tilbakemeldinger til utvikleren av appen. I tillegg finner du en rekke innstillinger til appen:

 • Mørk modus av/på
 • Behandler lyd: Lydeffekter av på
 • Lesespråk
 • Automatisk språkoppdagelse av/på
 • Oppsettgjenkjenning
 • Tale: Velg stemme og talehastighet
 • Fargedeteksjon: Velg hvor detaljert beskrivelsen av farge skal være
 • Siri snarveier: Velg handlinger i appen som kan aktiveres direkte via en snarvei. Velger du en av disse vil du finne den igjen i appen Snarveier hvor du kan redigere aktiveringsmåter og hvilken kommando du skal uttale til Siri.
 • 3D snarveier. Dette er snarveier som skal være tilgjengelig når du trykker og holder på Envision ikonet på hjem-skjermen.

Kompatibiltet

Appen kan brukes på telefoner med Android-operativsystem og iPhone.

Leverandør

Envision.

Last ned

Appen er gratis og inneholder markedsføring av et hjelpemiddel som foreløpig (desember 2022) ikke er i salg i Norge. Hjelpemiddelet formidles heller ikke av NAV Hjelpemiddelsentral.

Opptak av webinar fra utvikleren av appen

Her finner du et opptak av et direktesendt webinar. Det er tekstet på engelsk. Hvis du trenger teksting på et annet språk, kan du klikke på tannhjulet i underkant av videoavspillingen, velg “Teksting” og “Oversett automatisk”.