Enkle grep for å kompensere for nedsatt hørsel

Morten Flatebø Dagligliv og fritid, Hørsel

Det er ikke alltid det er så store endringer som skal til for å gjøre hverdagen enklere ved nedsatt hørsel. Ved å bruke litt forståelse for lyd og frekvens ved anskaffelse av utstyr kan det gjøre en stor forskjell. Slike enkle grep kan være tilstrekkelig for de med små og moderate hørselstap. Ved store og vanskelige hørselstap, kan det være behov for mer spesielle hjelpemidler.

Av audioingeniør Gudvin Helleve, NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold

Ringeklokke for dør

Ser vi flere år tilbake var det vanlig med elektromekaniske ringeklokker med en skikkelig ringeklokkelyd eller ding-dong lyd som dekket et bredt spekter av frekvenser, både høye og lave frekvenser. Denne gjør det mulig, for den store gruppen med et hørselstap for de høyeste frekvensene, å høre ringeklokken greit om den ikke er passert for langt unna der en normalt oppholder seg.

I dag får vi veldig billige ringeklokker med høyfrekvent lyd og lite av de lavere frekvensene. Det betyr at lyden fra ringeklokken varsler i det frekvensområdet der hørselstapet er størst. Altså ingen god løsning. Gå gjerne i en elektrisk forretning der det er mulig å høre på de forskjellige ringeklokkene og forklar problemet.

En annen løsning kan være en trådløs ringeklokke der ringeklokkedelen kan settes nær der en vanligvis oppholder seg.

Friedland dørklokke (Foto: Friedland)

Figur 1. Friedland dørklokke.

Friedland leverer fortsatt ringeklokker med gammeldags ringelyd og med ding-dong lyd i litt mer moderne design.

Trådløs ringeklokke (Foto: Friedland/Honeywell)

Figur 2. En trådløs ringeklokke med bærbar mottaker som du kan ta med deg der du oppholder deg.

Ny DAB-radio

Det er mye snakk om overgangen til DAB-radio, og vi ser en mengde annonser for fancy modeller i alle prisklasser. Mange av de små billige radioene har ofte en ganske dårlig lydkvalitet. En radio som er godt egnet for personer med hørselstap trenger heldigvis ikke koste så mye mer, men det er viktig å sjekke lydkvaliteten.

Grundig er en produsent som har radioer med enkel betjening. Det viktigste er kanskje at de har flere modeller med tonekontroll. Med en tonekontroll kan en justere lyden så tale blir lettere å forstå.

Grundig DAB-radio (Foto: Grundig)

Figur 3. Grundig KM 51 DAB+ er en DAB-radio med tonekontroll på siden.

Nærbilde av tonekontroll på Grundig DAB-radio

Figur 4. På siden av radioen er det tonekontroll og et uttak for hodetelefon eller for tilkopling av hørselstekniske hjelpemidler.

Flere andre radioer har også tonekontroll, så sjekk at modellen som kan være aktuell har en lettbetjent tonekontroll.

På den viste modellen fra Grundig er det også et uttak for hodetelefon, og det kan brukes for tilkopling til forskjellige lyttehjelpemidler som teleslynge, streamer eller annet. Det negative med å bruke et hodetelefon-uttak til dette, er at vanligvis blir lyden i høyttaleren koplet ut ved bruk av hodetelefonuttaket.

En linjeutgang (Line Out) hadde vært ønskelig for de som ønsker radioen tilkoplet teleslynge eller andre typer hørselsteknisk hjelpemiddel som streamer eller annet lytteutstyr. En DAB-radio som har linjeutgang for dette er Pinell Supersound DAB/DAB+/FM, mens storebror til denne radioen Supersound II+ ikke har linjeutgang.

TV-lyd

Dagens nye TV-er har fått veldig mye bedre bilde enn for en del år tilbake, men lyden har ikke fulgt med. Det beste er at høyttaleren er rettet mot den som ser på TV, men det er det ikke plass til på nye TV-er.

Samsung tv (Foto: Samsung)

Figur 5. Et moderne Samsung TV med smal ramme hvor høyttalerne peker nedover.

De små høyttalerne på nye TV-er peker enten inn mot veggen eller nedover. Dette gjør at lyden vi hører er lyd som blir reflektert fra veggen bak eller fra underlaget. Reflektert lyd vil alltid være av dårligere kvalitet enn lyd som er rettet direkte mot den som lytter.

Mange TV-er har et menyvalg for å kompensere for dette, men det er ikke sikkert at det blir helt bra likevel. På bildet ses et eksempel på kompensering for avstanden til veggen for et TV med høyttalerne på baksiden.

Er det et menyvalg for tonekontroll eller EQ (equalizer) så kan en justering her være veldig gunstig. Mer om dette senere.

Lydplanke for bedre TV-lyd

Grunnen til at vi i dag ser så mye salg av lydplanker (engelsk: soundbar), er at lyden ikke er bra nok fra høyttalerne i TV-en. Lydplankene er til å legge foran TV-en og inneholder høyttalere som er rettet mot den som lytter på TV-en. Noen ganger har de også basshøyttalere på endene eller en separat basshøyttaler (subwoofer). En separat basshøyttaler har ikke noen hensikt for de med nedsatt hørsel.

Philips lydplanke (Foto: Philips)

Figur 6. Philips lydplanke.

En lydplanke som denne rimelige modellen fra Philips til rett under tusenlappen kan gi bedre oppfattelse av TV-lyden. Prøv å få lyttet på lydplanken med tale for å finne en som er god. Sjekk at den har volumkontroll, equalizer eller annen type lydinnstillinger. Enkelte lydplanker har faste innstillinger som kino (Cinema), sport, nyheter (News) og annet som faste innstillinger for lyd. Prøv gjerne News-innstillingen som gjerne gir den aller tydeligste talen.

Bilradio

Mange med nedsatt hørsel synes det er vanskelig å få med seg hva som blir sagt i bilradioen. At det er en del støy i bilen gjør det ikke bedre. Nye biler i dag er gjerne utstyrt med ganske avanserte radioer, og mange har en equalizer for å tilpasse lydforholdene. Hvis det ikke er equalizer er det gjerne en tonekontroll. Bruk equalizeren eller tonekontrollen til å gi litt ekstra forsterkning av de høyere frekvensene fra 1000 Hz (1 kHz) og oppover. Se mer nedenfor.

Bruk av tonekontroll og EQ (equalizer)

På en del TV-er, bilradioer og annet lydutstyr er det menyvalg for tone (tonekontroll) eller EQ (equalizer) som er for å justere frekvensgangen for å få best mulig lytteforhold. Det vil alltid være en fordel å gjøre denne innstillingen mens en hører på tale.

Tonekontroll

En tonekontroll kan være alt fra et hjul til å vri på til et menyvalg for fast innstilling som vi gjerne finner på TV-er. Med nedsatt hørsel vil det for de fleste være gunstig å øke forsterkningen i diskanten – de høyere frekvensene fra 1000 Hz (1 kHz) og oppover. Hvis det er et hjul til å vri på, justèr den mot + som gir mindre bass og mer diskant med tydeligere tale.

Bass- og diskantkontroll

På endel utstyr kan vi fortsatt finne separate bass- og diskantkontroller. Å justere bass betyr å justere frekvenser under 1000Hz (1 kHz), mens diskant (engelsk: treble) er frekvenser over 1000 Hz.

For best mulig gjengivelse av tale bør du justére diskanten noen hakk opp og bassen noen hakk ned til du finner en egnet innstilling.

Equalizer

Hvis det er equalizer i stedet for tonekontroll, er det mulig å stille forsterkningen forskjellig for enkelte frekvensområder. Det som vanligvis er stilt inn som standard er en helt rettlinjet frekvensgang. Med nedsatt hørsel er det ofte en fordel å øke forsterkningen i frekvensområdet 1000 Hz (1 kHz) og opp til 3000 Hz (3 kHz).

Lydinnstilling

Noe lydutstyr har forhåndsprogrammerte innstillinger tilpasset forskjellig type lyd. Et eksempel fra en lydplanke er; Cinema (kino), Music, Sport og News (nyheter). Prøv de forskjellige, men sannsynligvis er det News-innstillingen som vil gi klarest tale.

Spesielle innstillinger

Noen leverandører har egne valg, bl.a. har Yamaha noen lydplanker med et eget valg som heter «ClearVoice» som framhever tale på en veldig god måte. Sangean har også en DAB-radio med en tilsvarende løsning.