Fire smilende elever foran en bærbar datamaskin i klasserommet (Foto: colourbox.com)

En god og tilrettelagt skole for alle

Morten Flatebø Barn og unge, Hørsel, Kommunikasjon, Syn

Det nærmer seg nytt skoleår. For barn som skal begynne i første klasse eller som skal bytte klassetrinn er det viktig å ta hensyn til tilrettelegging og bruk av hjelpemidler i skolen.

Tilrettelegging i skolen

Skolen har ansvar for å tilrettelegge i skolehverdagen. Det innebærer skolebygninger og miljøet for øvrig som utstyr, inventar og læremidler. På temasidene for oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken kan du lese mer om skolens ansvar og praktisk tilrettelegging for elever med nedsatt funksjon.

Statped skal støtte kommuner og fylkeskommuner når det gjelder små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker. Her får du en oversikt over ansvarsfordeling i saker som gjelder syn, hørsel og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK):

Ansvar for hjelpemidler

Hjelpemidler fra NAV er utlånt personlig gjennom folketrygden til hvert enkelt barn. Ansatte i barnehage og skole har ansvar for at barna får med hjelpemidlene videre, eller at hjelpemidlene blir returnert til NAV Hjelpemiddelsentral hvis de ikke lenger er i bruk.

Pakk hjelpemidlene forsvarlig ved flytting og merk dem med barnets navn. Hjelpemidlene skal leveres hjem eller til riktig person på det nye stedet. Det er viktig at kompetanse om bruk av hjelpemidlene overføres til ny person som kan overta ansvaret for oppfølging av hjelpemidlene.

Kurs

NAV Hjelpemiddelsentral holder kurs i bruk av hjelpemidler og programvare (se kursoversikten på nav.no). Flere kurs holdes også som webinarer fra leverandørene.

Betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging i skolen

SINTEF har, i samarbeid med NTNU, gjennomført en evaluering av betydningen hjelpemidler og tilrettelegging har for unge funksjonshemmede. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Rapporten kan du lese på nav.no.

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral hvis dere er usikre på hjelpemidlene eller har spørsmål.

Nyttige lenker