Risikovurdering elektrisk rullestol

Alle elektriske rullestoler har et begrenset bruksområde. Hvis rullestolen benyttes i andre områder enn den er laget for, kan dette føre til farefulle situasjoner.​

For å unngå uhell eller farefulle situasjoner er det derfor viktig at rullestolbruker har fått god opplæring og har de nødvendige forutsetningene for å mestre omgivelsene.​

Du må alltid vurdere risiko, både i kartleggingsfasen og under opplæring av rullestolbruker. Risikoen ved bruk av elektrisk rullestol må blant annet vurderes utfra disse faktorene:​

  • Rullestolbrukerens funksjon​
  • Omgivelsene bruker skal ferdes i​
  • Typen elektrisk rullestol som skal benyttes​
  • Hva kan feil bruk av elektrisk rullestol føre til både for rullestolbruker selv og omgivelsene?​