Oppfølging av tiltaket

Vedtaket løper så lenge det er behov for assistanse på arbeidsplassen. NAV Hjelpemiddelsentral har likevel en årlig oppfølging, normalt på høsten. De kontakter arbeidstaker og arbeidsgiver for å vurdere om:

  • Tiltaket fungerer etter hensikten
  • Antall innvilgede timer funksjonsassistanse er riktig ut fra arbeidstakers behov
  • Funksjonsassistentens lønn fortsatt er den samme
  • Andre forhold som gjør at det er behov for endringer

Eventuelle endringer gjøres i samråd med arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved behov for justeringer utenom den årlige oppfølgningen kan arbeidstaker/arbeidsgiver ta kontakt med hjelpemiddelsentralen.