Om risikovurdering

Risiko handler om sannsynligheten for at en ulykke skjer og konsekvensen av denne.​

Risikovurdering er å vurdere hvilke farer som er tilstede.​