Mobil eller stasjonær personløfter

Passiv personløfter kommer i to varianter:

  • Mobil personløfter er på hjul og kan forflyttes fritt rundt i boligen. 
  • Stasjonær personløfter er festet i tak eller fastmontert på annen måte. Løfteren blir forflyttet rundt på skinner