Målgruppe

Dette er en informasjonspakke om funksjonsassistanse. Den retter seg mot personer med behov for assistanse for å kunne mestre arbeidsoppgaver og fungere i arbeidslivet, deres arbeidsgivere og eventuelle andre som bistår. Pakken er også relevant for ansatte ved NAV-kontor og arbeidslivssentre.

Informasjonspakken vil gi deg innsikt i tiltaket funksjonsassistanse og hvordan det kan bidra til deltakelse i arbeidslivet. Du vil se hvordan funksjonsassistanse fungerer i praksis og hvordan du/dere går frem om man har behov for en funksjonsassistent.