Kompetente arbeidstakere

En arbeidstaker med behov for funksjonsassistent skal ha kompetansen til å gjøre arbeidsoppgaver, løse problemer og håndtere situasjoner som jobben krever. Assistenten skal bistå  slik at jobben kan bli gjort.

Funksjonsassistenten skal ikke utføre arbeidstakers ordinære arbeidsoppgaver, men skal bistå med praktisk tilrettelegging slik at arbeidstakeren kan bruke energien sin på hovedarbeidsoppgavene.

Ofte vil det være  gråsoner, og en glidende overgang mellom hva som kan anses som tilrettelegging og hva som er hovedarbeidsoppgaver. Her må det gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.