Kartleggingsprosessen

Kartleggingsprossessen kan deles inn i tre faser. Fasene kan gli litt over i hverandre, men det er viktig å være innom alle tre. Inkluder gjerne pårørende i prosessen.

Fase 1: Før kartleggingssamtalen 

Fase 2: Hjemmebesøk med kartleggingssamtale

Fase 3: Veien videre