Kartlegging

Før du møter bruker bør du forberede hjemmebesøket ut fra henvisningen.​

Ta med tilleggsskjema for elektrisk rullestol (T05), målebånd, fullmaktsskjema og mobil på hjemmebesøk.​

I dette kurset deler vi dette temaet opp i kartlegging av rullestolbruker og kartlegging av aktivitet/omgivelse. ​