Hørselshjelpemidler

Noen hørselshjelpemidler er prisforhandlet, og andre ikke. Oversikt over gjeldende rammeavtale finnes i hjelpemiddeldatabasen.no.

Hørselshjelpemidler kan benyttes i mange ulike situasjoner. Hørselshjelpemidler kan løse utfordringer hvor ikke høreapparat er nok.

For ytterligere informasjon om de enkelte hjelpemidlene anbefaler vi at du tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke.