Funksjonsassistensens oppgaver

Funksjonsassistenten bistår og tilrettelegger arbeidsplassen slik at arbeidstakeren mestrer å gjøre oppgavene sine.
Funksjonsassistenten kan bistå med:

Arbeidsrelaterte oppgaver – som å bære utstyr, løfte og hente ting, tilrettelegge ved møter og lignende.

Personrelatert assistanse – som av- og påkledning, bistand ved måltider og personlig hygiene.

Praktisk bistand og ledsaging – ved arbeidsreiser og møter/avtaler utenfor arbeidsplassen.