Avslutning

Ved behov for funksjonsassistanse – ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Lenker til ulike skjemaer ligger under dokumenter.

Scann QR-koden for kontaktinformasjon til alle hjelpemiddelsentralene.

New image