Avslutning

I dette kurset har du fått en innføring i elektromedisinsk utstyr. Du har blant annet fått en presentasjon av rollefordelingen mellom bruker, kommunen og hjelpemiddelsentralen.