3 typer ansettelsesforhold

Funksjonsassistenten kan være ansatt på tre ulike måter. Hvilken variant  dere velger avhenger av hvor mye og hvilken type bistand arbeidstakeren har behov for.

1. Kollegahjelp

Hvis det kun er behov for litt hjelp og praktisk bistand innimellom, kan det være praktisk å bruke en eller flere kollegaer. Arbeidsgiver får  refundert lønnen for den tiden kollegaen(e) bruker.

2. Arbeidsgiver ansetter en egen assistent

Arbeidsgiver kan ansette en person som fungerer som funksjonsassistent. NAV betaler ikke ut lønn direkte til assistenten, men arbeidsgiver får refundert den faktiske lønnen assistenten mottar (timelønn inkludert sosiale kostander). NAV refunderer ikke eventuelle administrative utgifter. Selvstendig næringsdrivende kan også være arbeidsgiver for sin egen funksjonsassistent.

3. Assistenten leies inn av en tredjepart

Det er også mulig å  leie inn funksjonsassistent fra en tredjepart. I tilfeller der arbeidstaker har brukerstyrt personlig assistent (BPA), kan det i mange tilfeller være naturlig å bruke de samme personene som funksjonsassistenter på arbeidsplassen. Tredjepart får refusjon fra NAV ut fra en timepris  for utleie av assistent.