Mann i en elektrisk rullestol som har stoppet ved en fotgjengerovergang og ser en buss kjører fort forbi

Elektriske rullestoler i trafikken

Morten Flatebø Bevegelse, Dagligliv og fritid, Rullestol

Veiledningsheftet “Elektriske rullestoler i trafikken” er et hefte for deg som skal bruke elektrisk rullestol i trafikken. Heftet vil også være nyttig for alle nye rullestolbrukere og for foreldre, terapeuter, lærere eller andre som arbeider med opplæring på dette området. Vi anbefaler at heftet gis som informasjon til brukere i forbindelse med formidling av elektrisk rullestol.

Revidert av fysioterapeut Asle Sande, elektronikkingeniør Jonny Lilleenget og fysioterapeut Line Strandmo.

Om innholdet

Funksjonshemmede i rullestol er ingen ensartet gruppe, verken når det gjelder alder eller tidligere erfaringer i trafikken. Derfor er emnet ganske bredt behandlet.

Heftet er delt inn i tre hovedkapitler:

  • Trafikkteori
  • Praktiske øvelser
  • Forsikringsbestemmelser

Avsnittene om trafikkteori presenterer generell trafikkunnskap og rullestolens plass i trafikkbildet. De praktiske øvelsene er forslag til kjøretrening, og bør ses i sammenheng med trafikkteorien.

Vi tar forbehold om endringer i lovverk som vi har sitert fra i teksten.

Last ned heftet “Elektriske rullestoler i trafikken”

E-læringskurs

E-læringskurset om elektrisk rullestol som primært er laget for de som skal formidle og gi brukeropplæring på elektrisk rullestol, er også nyttig for deg som skal kjøre elektrisk rullestol.