Illustrasjon av tre ulike personer som trenger tilrettelegging under utdanning

Eksempler på tilrettelegging under utdanning

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Bevegelse, Hørsel, Kognisjon, Syn

Mange personer har behov for tilrettelegging under utdanning, og mange er ikke klare over hva som er mulig eller hvem de kan ta kontakt for å få hjelp. Vi har laget en samling med eksempler som viser forslag til løsninger på ulike utfordringer.  

Behov for tilrettelegging er individuelt. De konkrete eksemplene er ment som inspirasjon og tips til mulige løsninger på ulike tilretteleggingsbehov og hvilke aktører som kan bidra. Eksemplene kan være nyttig for deg som

  • er studieveileder
  • trenger tilrettelegging
  • jobber med mennesker som trenger tilrettelegging

Eksemplene er fiktive, men basert på typiske saker som medarbeidere på NAV Hjelpemiddelsentral har kompetanse om og arbeider med. 

Se eksempler på tilrettelegging under utdanning