Illustrasjon av tre ulike personer som trenger tilrettelegging i arbeid

Eksempler på tilrettelegging i arbeid

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Bevegelse, Hjelpemidler, Hørsel, Kognisjon, Syn

Mange personer har behov for tilrettelegging i arbeidslivet, enten for å komme seg i arbeid eller for å kunne stå i arbeid lengre. Vi har laget en samling med eksempler som viser forslag til løsninger på ulike utfordringer i arbeidslivet.  

Behov for tilrettelegging er individuelt. De konkrete eksemplene er ment som inspirasjon og tips til mulige løsninger på ulike tilretteleggingsbehov og hvilke aktører som kan bidra. Eksemplene kan være nyttig for deg som

  • er arbeidsgiver
  • trenger tilrettelegging
  • jobber med mennesker som trenger tilrettelegging

Eksemplene er fiktive, men basert på typiske saker som medarbeidere på NAV Hjelpemiddelsentral har kompetanse om og arbeider med. 

Det kommer flere eksempler etter hvert. Blant annet kommer det om kort tid flere eksempler med personer som har ulike synsvansker.

Se eksempler på tilrettelegging i arbeidslivet.