Kunst på blå bakgrunn malt med øyestyring av Nicolai Ruud

Digjobb – en møteplass for digitale jobber

Morten Flatebø Kommunikasjon

Digjobb er en møteplass for de som trenger å få utført digitale arbeidsoppgaver og de som trenger en kortidsjobb. På digjobb.no kan man bestille oppdrag som å teste nettsider og apper for universell utforming, oversette og symbolisere tekster og komponere musikk.

Testoppdrag

Digjobb bistår med testing av tilgengelige nettsteder for firmaer, offentlige instanser og andre som ønsker å tilrettelegge nettsider og apper. De tester med hjelpemidler som øyestyring, bryterstyring og skjermleser.

Materiell med grafisk tegnstøtte

Flere oppdragstakere i Digjobb jobber med utvikling av tekster med grafisk tegnstøtte. De har blant annet tilpasset partiprogram til stortingsvalg og en bibel med grafisk tegnstøtte fra Widgit.

Video av oppdragstakere i Digjobb

Det er laget tre videoer som presenterer oppdragstakere i Digjobb. Videoene viser hva de jobber med, og hvorfor de synes det er viktig å få muligheter til å bidra i jobb.

Møt Siv-Anne

Møt Andreas

Møt Amalie

Kunst på hvit bakgrunn malt med øyestyring av Nicolai Ruud
Malt med øyestyring av Nicolai Ruud, en av oppdragstakerne i Digjobb.

Prosjekter og samarbeid

ASK-mentor

Isaac Norge, Haukåsen skole i Oslo, Digjobb og flere samarbeidspartnere har fått innvilget søknad fra Stiftelsen Dam om prosjektet ASK-mentor. Prosjektet skal skape nettverk mellom barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og voksne ASK-brukere i Norge. Det skal opprettes en mentorordning for de som bruker ASK. Prosjektet starter i januar 2022 og varer i tre år.

Nettverk for tilrettelagt arbeid

Digjobb har startet et nettverk for bedrifter som jobber med tilrettelegging av arbeidsoppgaver med hjelpemidler som øyestyring og brytere. På digjobb.no ligger oversikt over aktiviteter og hvem som er med i nettverket.

Kommunikasjon og livsmestring på Teknisk Museum

Lørdag 30. oktober 2021 arrangerte Teknisk Museum i Oslo og Digjobb en spennende dag.

Alle som besøkte museet denne dagen kunne prøve å lage musikk, spille spill og kommunisere med øyestyring, brytere eller pust. Digjobb og Teknisk museum planlegger et nytt arrangement i oktober 2023.

Samarbeid med SKUG

Digjobb har et godt samarbeid med SKUG-senteret ved Kulturskolen i Tromsø kommune. SKUG er et ressurssenter for spesielt tilpasset musikkundervisning.

Hovedfokus ved SKUG-senteret er å skape muligheter for å spille eller komponere musikk selvstendig – også for de som på grunn av omfattende funksjonsnedsettelser ikke kan spille et «vanlig» musikkinstrument.

Bakgrunn

Digjobb startet som et prosjekt fra Isaac Norge som først het «Symbolverksted». Prosjektet fikk støtte fra Stiftelsen Dam i tre år (2017-2020). Hilde Fresjarå fra Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ledet prosjektet. Les mer om prosjektet og last ned sluttrapport på nettstedet til stiftelsen Dam.