En kvinne sitter ved kontorarbeidsplassen sin og har skype-samtale

Digital samhandling mellom kommunene og hjelpemiddelsentralen

Morten Flatebø Teknologi

Hovedmålgruppen for kurset er NAV Hjelpemiddelsentraler. Kurset er lagt opp slik at det også kan benyttes av kommunene og andre aktører som ønsker å få en innføring i bruk av denne arbeidsformen.

Bruk av digital samhandling reduserer behovet for at rådgivere må reise ut til bruker, at hjelpemidler må sendes inn og at brukere må reise til hjelpemiddelsentralen for utprøving og tilpasning.

Det er en forutsetning at arbeidsformen er en integrert del av det daglige arbeidet, og at virksomhetene innarbeider nødvendige organisatoriske endringer og teknologisk infrastruktur.

Kurset, inkludert de syv filmene, tar cirka 45 minutter å gjennomføre.

For å få utbytte av filmene som er en del av e-læringskurset, må du ha på lyd.

Om arbeidsformen

Rutiner, teknisk håndbok og rapporten fra prosjektet “Avstandsoverbyggende samarbeid (AOS)” viser hvordan arbeidsformen gjennomføres i praksis.

Kurset er utviklet av NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, avdeling NONITE, ved Siv Einan, Eva Teigstad og Bernt Grønstad. Sortland og Hattfjelldal kommuner, samt brukeren Anita Bertinussen har bidratt med innspill og deltakelse i filmer. I tillegg har ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland bidratt som skuespillere og ressurspersoner i arbeidet med kurset.