Ina Lill Sandmo foran pc-skjermen ved videomøte

Digital samhandling i komplekse brukersaker

Morten Flatebø Bevegelse, Kommunikasjon, Teknologi, Video

Rådgivere fra NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr veiledning på video til kommunale samarbeidspartnere i mange typer saker.

Filmen viser et eksempel på en veiledningsmetode som først og fremst foregår på video innenfor fagfeltet alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Brukerne i denne sammenhengen er personer med store motoriske vansker som skal få tilpasset og lære å betjene avanserte IKT-hjelpemidler til kommunikasjon.

Når vi får et tettere samarbeid i starten av barnets utprøving får vi en mulighet til å utrede barnet godt nok til å gi riktig utstyr med en gang. Personellet rundt barnet får også god nok opplæring til å kunne ta i bruk utstyret.