En tankefull blind mann som sitter alene på en benk i parken (foto: colourbox.com)

Depresjon er svært utbredt blant synshemmede

Morten Flatebø Syn

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming også har andre funksjonsnedsettelser som er utsatt for depresjon, sier forsker Audun Brunes.

Brunes er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte.

Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller i voksen alder. Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen.

Les hele artikkelen “Depresjon er svært utbredt blant synshemmede” på nkvts.no.