Deler av forsiden til heftet den inkluderende arbeidsplassen på lysegrønn bakgrunn

Den inkluderende arbeidsplassen – en verktøykasse

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Publikasjon

Formålet med verktøykassen er å tilby kunnskap og praktisk støtte til forskjellige målgrupper, blant annet arbeidsgivere, arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og yrkesgrupper som arbeider med arbeidsplasstilpasning.

Den inkluderende arbeidsplassen innebærer en stor samfunnsmessig gevinst. Ikke minst fordi det bidrar til at flere kan komme inn i arbeidslivet, til å dra nytte av alles unike ferdigheter, og til at flere forblir i arbeid lengre – et bærekraftig arbeidsliv. Det gir også bedrifter økte muligheter for å nå sine mål og øker dermed også konkurranseevnen.

Heftet “Den inkluderende arbeidsplassen – en verktøykasse” er skrevet av Rudolph Brynn og Gunnar Michelsen og utgitt av Nordens velferdssenter.