Ung mann som bruker et høyteknologisk hjelpemiddel når han kommuniserer med to damer (Foto: Tobii Dynavox)

Delaktig i Ögonblicket

Morten Flatebø Kommunikasjon

“Delaktig i Ögonblicket” er et prosjekt som tilbyr metodisk innhold for øyestyring av datamaskiner. Materiellet er utviklet av Dart i Sverige.

Nettressurs

På nettsiden http://www.dart-gbg.org/delaktigiogonblicket kan du laste ned materiell som kan brukes av de som skal bruke øyestyring.

Under overskriften «Metode og teknikk» på nettsiden finner du informasjon om:

 • Hvem øyestyring passer for og hvordan øyestyring fungerer
 • Kalibrering og innstillinger
 • Kom i gang
 • Kommunikasjonsstøtte i undervisningen
 • Utprøving av øyestyring
 • Opplæring og videreutvikling

Du finner også tekniske tips om programvaren som er benyttet for å lage materiell; Communicator 5 og Grid 3.

Velg profil

For å kunne tilpasse materiell for en person som skal bruke en øyestyrt datamaskin, må man ta hensyn til to faktorer:

 • Hvor mye personen forstår og kan uttrykke seg
 • Hvor godt personen kan styre datamaskinen med øynene

Dart har laget en tabell med ni profiler som representerer ni ulike nivåer av kommunikasjon og styringsmåte. Etter å ha valgt profil, kan man laste ned materiell i programmene Communicator og Grid som er tilpasset hvert nivå.

Materiellet kan tilpasses brukerens interesser og symbolsystem etter at man har lastet det ned. Når oppsettene er lastet ned, må de oversettes til norsk.

Oppsettene kan også benyttes av brukere som benytter andre betjeningsmåter enn øyestyring.

Erfaringer med bruk av ressursen

Rådgiver Berit Dyrstad ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har prøvd dette ut i et par brukersaker. Hun sier det har vært nyttig å vise oppsettene til nettverket rundt bruker for å gi noen tips til hva de kan prøve ut med brukeren.

Hun synes informasjonen under «Metode og teknikk» er nyttig som huskeliste før en utprøving for rådgivere på hjelpemiddelsentralen.

Om Dart

Dart er et kommunikasjons- og dataressurssenter for personer med nedsatt funksjon. Dart tilhører Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), kommunikative rettigheter og tilgjengelighet for barn, ungdom og voksne.

Dart tilbyr:

 • Utprøving og utredning
 • Informasjon, rådgiving og utdanning
 • Forsking og utvikling

Dart har flere utviklingsprosjekt som inspirerer ASK-miljøet i Norge. Blant annet har de utviklet informasjon og materiell om informasjonsstøtte med bilder; KomHIT og KomHIT Flykting.

Mer informasjon: http://www.dart-gbg.org/delaktigiogonblicket