Slukkeplan 2017 for FM-radio (tidslinje)

DAB-radioer og nedsatt funksjonsevne

Morten Flatebø Dagligliv og fritid, Hørsel, Kognisjon, Syn

DAB-radioene som eksisterer på markedet i dag er ikke like lett å bruke for alle. Personer med nedsatt syn eller hørsel kan ha problemer med å finne radioer som er gode å bruke. Radioene kan også ha et brukergrensesnitt som ikke er like lett å forstå for alle. Noen radioer har også tilleggsfunksjoner som kan være nyttige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Medietilsynet mottar klager over manglende tilbud av radioer som kan passe for alle og har derfor gitt ut følgende informasjon:

Har du fått spørsmål fra brukere om det pågående radioskiftet?

Vi vet at mange trenger veiledning i bruk av sine nye DAB+-radioer, og det er viktig at du har grunnleggende kunnskap som kan deles med både brukere og førstelinjetjenesten.

Som de fleste vet er radioskiftet nå godt i gang  og før utløpet av 2017 vil all riksdekkende radio i Norge være heldigital. Slukkingen av de riksdekkende FM-sendingene skjer fylkesvis etter en fastsatt plan.

Mange er bekymret for dekningen i DAB-nettene. Får du spørsmål om hvilke kanaler brukerne har tilgang til og hvor det er dekning, kan du finne ut dette i dekningskartet på radio.no/dekning.

Digitale radioer er litt mer avanserte enn de gamle FM-radioene. Dersom en bruker opplever å miste kanaler eller plutselig får andre problemer med mottaket, bør du råde vedkommende til å søke opp kanalene på nytt. Dette gjøres ved at man først trekker antennen helt ut og deretter finner valget «Kanalsøk»/«Scan». Et slikt kanalsøk bør gjøres med jevne mellomrom for å fange opp nye kanaltilbud.

De aller fleste riksdekkende kanaler sender nå i DAB+, med unntak av P4 og Radio Norge som inntil videre sender i DAB. Dette innebærer at de som bruker en førstegenerasjons DAB-radio kun får inn P4 og Radio Norge.

Medietilsynet har mottatt klager over manglende tilbud av radioer tilpasset blant annet svaksynte. Fra produsenthold har tilsynet fått opplyst at det på sensommeren vil komme flere og mer tilpassede produkter på markedet. Dette vil være DAB+-radioer med blant annet økt kontrast i lydbildet, et bedre display, større knapper og flere favorittvalg. Enkelte av disse radioene vil også ha mulighet for innlesing av beskjeder, noe som kan være nyttig for pårørende til for eksempel demente.

Vil du ha mer informasjon om radioskiftet kan du lese mer på www.medietilsynet.no/digitalradio eller sende en e-post til digitalradio@medietilsynet.no.