Ingressbilde til appen ClaroSpeak Plus

ClaroSpeak Plus

Hilde Fresjarå App, Arbeid og utdanning (app), Lese- og skrivestøtte (app), Syn (app)

ClaroSpeak er en tekst-til-tale leser for personer med lesevansker eller synshemming.

Hvordan virker den?

Appen kan lese opp tekst i mange format, bl.a kan den omforme foto til redigerbar tekst (OCR).

Men ClaroSpeak kan du fotografere en tekst og få den opplest. Appen har tekst til tale med integrert norsk stemme og en enkel måte å få lest opp tekst ved hjelp av telefon eller nettbrett.

Importer dokumenter og PDF-er inn i ClaroSpeak fra e-post, Word, PDF eller andre filer direkte fra Dropbox, eller Google Drive ved å bruke ClaroSpeaks sin Dropbox, og hør innholdet bli lest opp enten med Nuance Vocalizer stemmer eller innebygde stemmer i iOS. Det er også mulig å laste ned andre stemmer.

Appen har tilgang på formateringskontroll, med mange farger på tekst, mulighet for innstillinger av fonter og stiler. Det er en visuell utheving som følger opplesningen slik at det er lett å følge med i teksten. Appen har også ordprediksjon.

Du kan også skrive tekst eller bruke Apple sin talegjenkjenning for å diktere tekst direkte i ClaroSpeak og få den opplest slik at du enkelt kan sjekke teksten du har skrevet.

ClaroSpeak sin ordpredikson legger til ord som er ofte brukt (ordfrekvens) og søker forslag til ord ut i fra den sammenhengen de skal brukes i. Det er også tilgjengelig en prediksjons-ordbok i Appen, med forklaring på betydning av ord. ClaroSpeak Plus har i tillegg en autokorrektur-funksjon som automatisk retter feilstavede ord.

Innstillinger

  • OCR
  • Fotografer en tekst du ønsker opplest
  • ClaroSpeak Plus leser opp teksten
  • Markerer med markørfarger hvilket ord som leses

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone og iPad

Leverandør

Claro Software Limited

Last ned

App Store – Claro Speak

Appen koster ca. 100,-