Bryterstyring av nettbrett

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Dagligliv og fritid, Teknologi

Dersom det er vanskelig å bruke berøringsskjerm på nettbrett, finnes det alternative styringsmåter. Center for frihetsteknologi i Danmark viser her hvordan bryterstyring og talestyring kan benyttes.