To menn som snakker sammen (Foto: Colourbox.com)

Brukermedvirkning i formidlingen av hjelpemidler på arbeidsplassen

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Publikasjon

Brukermedvirkning er en nødvendig forutsetning for å lykkes med hjelpemiddelformidling. Kunnskap om hvordan det oppleves å motta hjelpemidler og tilrettelegging er viktig for utviklingen av tjenestekvalitet.

Ergoterapeut Monica In Frovik ved NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud belyser i sin masteroppgave hvordan arbeidstakere har opplevd medvirkning i prosessen med å skaffe seg hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen. Hun ser på brukermedvirkning i sammenheng med helsefremmende arbeid.

Hjelpemidler og tilrettelegging kan være avgjørende for å kunne delta i arbeidslivet. Større kunnskap om betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging for å kunne komme i arbeid og beholde en arbeidsplass, er etterlyst blant annet fra beslutningstakere.

I masteroppgaven «I arbeid på egne premisser?» blir tre arbeidstakere intervjuet om sine opplevelser av medvirkning i prosessen. En fokusgruppe med fire rådgivere fra NAV Hjelpemiddelsentral reflekterte sammen over myndiggjøring av brukere i det daglige virket.

Funnene blir presentert gjennom historier om hvordan myndiggjøring er opplevd gjennom prosessen med anskaffelse av hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen. Oppgaven viser også betydningen av system og organisering i forhold til brukermedvirkning.

Last ned masteroppgaven “I arbeid på egne premisser?”