Smilende eldre mann og dame som sitter i en sofa og ler mens de bruker en smarttelefon (foto: colourbox.com)

Brukermedvirkning i et teknologiprosjekt

Morten Flatebø Kompetansefrokost

Onsdag 25. august 2021 var det kompetansefrokost med temaet «Brukermedvirkning i et teknologiprosjekt».

Foredragsholder

  • Torhild Holthe, ergoterapeut PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og førsteamanuensis på OsloMet, ergoterapeututdanningen

I Torhilds phd-prosjekt, som var en del av Assisted Living-prosjektet (2015-2019) deltok åtte eldre i en omsorgsbolig i ulike forskningsaktiviteter over 3 år. Målet var, med utgangspunkt i de eldres behov, å finne fram til teknologi som kunne støtte mestring, aktivitet og deltakelse i hverdagen, og å teste ut denne teknologien for å evaluere brukbarhet, aksept og nytte. Valget falt på en løsning basert på sensor-teknologi. Delta i denne kompetansen for å høre mer om hvordan deltakerne bidro til ny kunnskap om brukerbehov, brukerkrav og brukermedvirkningsprosesser.

Opptak

Kompetansefrokosten blir tatt opp og lagt ut på denne siden i etterkant, så kom gjerne tilbake om du ikke har anledning til å følge kompetansefrokosten i sanntid eller vil se hele eller deler av den en gang til.

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.