Bruk av talemaskin i hverdagen 

Hilde Fresjarå Kommunikasjon

Å delta i en samtale er viktig for alle, også for personer som har nedsatt talefunksjon. Videoen viser hvordan talehjelpemidler kan bidra i kommunikasjon med nærpersoner i hverdagen. 

For personer som har nedsatt tale, kan talehjelpemidler være en god hjelp i kommunikasjon med omgivelsene. Ved hjelp av for eksempel grafiske symboler, tegn-til-tale og datatekniske hjelpemidler kan flere delta i samtaler.  

I videoen viser Kaja hvordan hun bruker sin øyestyrte talemaskin i samtale med sin mor. Hun forteller om hva som skal til for at hun skal kunne bruke talemaskinen effektivt. Hun gir også råd til andre som trenger hjelpemidler til å kommunisere:  

Ikke gi deg! Ikke la noen bestemme hva du skal si og mene. Vær tålmodig, og få de rundt deg til å vente til du har snakket ferdig.

Kaja