Bruk av takheis i Aarhus kommune

Morten Flatebø Bevegelse, Bolig og bygninger, Teknologi

Bruk av takheis i sykehjem og boliger skal bidra til god forflytning, trygghet og sikkerhet for brukerne og til et godt arbeidsmiljø for pleierne. Forutsetninger for å lykkes med dette er belyst i et implementeringsprosjekt i Aarhus kommune i Danmark.