To elever som sitter ved pultene sine i et klasserom (Foto: Colourbox)

Bruk av lydutjevningsanlegg for hørselshemmede

Morten Flatebø Barn og unge, Hørsel

Rett bruk av lydutjevningsanlegg i skolen gir en god læringsarena for alle. Har dere et slikt skoleanlegg i klasserommet og lurer på hvordan dere skal bruke det? Se på våre to filmer og få en grunnleggende innføring.

I begge filmene får du en presentasjon av de ulike delene av et lydutjevningsanlegg og hvordan de brukes. I den første filmen viser Ann Mette i tillegg hvordan du implementerer anlegget i klasserommet og hvordan du selv kan rette opp enkle feil.

I den andre filmen viser Anders hvordan du kan koble en pc til lydutjevningsanlegget og han viser noen muligheter for overføring av lyd direkte til høreapparatene til eleven.