Robotarm (Colourbox.com)

Bruk av flerleddet robotarm

Morten Flatebø Bevegelse, Teknologi, Video

NAV Hjelpemiddelsentral Telemark og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har gjennomført et prosjekt for å øke kunnskapen om formidling av robotarmer. Fire robotarmbrukere har delt sine erfaringer. To ulike robotarmer er representert.

Av ergoterapeut Anne Kathrine Halvorsen

Robotarmene har, i tillegg til gripefunksjon, også skulderledd, albueledd og håndledd. Bruksområdene er:

  • Primære oppgaver som å drikke og spise
  • Kroppsnære oppgaver som å klø seg, løfte sin egen arm eller støtte hodet
  • Kreative oppgaver som innebærer lek og oppfinnsomhet

Bruk av robotarm kan bidra til økt selvstendighet. Samtidig er denne typen hjelpemiddel krevende å bruke. Spørsmålet om andre løsninger eller enklere tilrettelegging kan løse problemene, er nødvendig å stille seg. En god utredning og utprøving er derfor viktig for å kunne velge løsninger. Brukerne i dette prosjektet, vurderte at nytteverdien av robotarmen var verd strevet. Les mer om brukernes vurderinger.