Mann med caps som monterer en brannvarsler i taket (Foto: colourbox.com)

Brannvern i boliger

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Brann er noe av det verste som kan ramme en bolig. I enkelte tilfeller kan det være livstruende. Dersom det oppstår en brann er det viktig å ha gode alarmsystemer for å oppdage brannen og få varslet brannvesenet som kan hindre videre brannutvikling.

Det er viktig å ta brann på alvor og at de menneskene som trenger tilrettelegging i sin bosituasjon bor i et brannsikkert miljø. Beboer og boligeier har ansvar for forebyggende tiltak.

Flere fagmiljøer jobber aktivt for å forebygge brann og har nyttige tips på sine nettsteder:

  • Brannvernforeningen er en stiftelse som aktivt jobber med brannforebygging. De lager veiledere og andre fagutviklende tiltak for å hindre brann i bolig, bedrifter, båter og andre steder der brann kan oppstå.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har lovansvar for en rekke lover som skal hindre brann. Her finner du lover, forskrifter og standarder for å hindre brann. Direktoratet har også et eget nettsted som retter seg mot brann i hjemmet; sikkerhverdag.no.
  • Livsviktigsamarbeid.no er et nettsted som gir råd, veiledning og har filmer for å øke kompetansen om brannforebyggende arbeid.
  • Brannportal.no tilbyr nettkurs i brannvern og er en kunnskapsportal om brannsikkerhet blant annet i private hjem.
  • Hvakanhjelpe.no har en egen nettside om brannsikkerhet i hjemmet. Nettstedet er utviklet av Senter for fagutvikling og forskning, Helseetaten Oslo kommune (Almas hus).