Ingressbilde til appen Book Creator

Book Creator

Hilde Fresjarå App, Barn og unge (app)

Book Creator er en verktøyapp som brukest til å lage egne elektroniske bøker.

Beskrevet av Statped

Hvordan virker den?

Med denne appen lager du elektroniske bøker. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker.

Innstillinger

Det er enkelt å lage bøker med appen. Bøkene kan inneholde:

 • Bilder
 • Tegninger
 • Tekst
 • Video
 • Lyd
 • Hyperlenker
 • Kart

Statped.no har en temaside om bruk av appen i skolen. Her finner du informasjon om hvordan Book Creator kan brukes for elever med behov for

 • lese og skrivetrening
 • struktur og forutsigbarhet
 • sosial læring
 • alternativ og supplerende kommunikasjon
 • bryterstyring
 • øyestyring

Du finner også en veiledning til hvordan appen kan brukes for elever  med nedsatt syn.

Statped – Book Creator temaside

Pedagogisk bruk

Når du velger Book Creator som arbeidsredskap, kan du legge til rette for et inkluderende klasserom. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker. Book Creator gir deg mulighet til å formidle på mange ulike måter. Ved å variere mellom skrift, tale, bilde og video, ivaretar du elevenes forskjellige behov. Når en felles læringsressurs for klassen inneholder flere veier til kunnskap, kan alle finne sin inngang og ulike formidlingsmåter likestilles.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad. Kan også benyttes i Crome nettleser.

Leverandør

Red Jumper

Last ned

Appen koster cirka 30 kroner.

Video fra Statped på YouTube: