En kalkulator, blyant og vinkeljern på plantegning av leilighet (Foto: colourbox.com)

Boligseminar

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Kompetansefrokost

Onsdag 20. mars 2019 var det kompetansefrokost med temaer innen boligområdet. Boligseminaret var et samarbeid mellom NAV, Husbanken og KS.

Program

 • Kl. 09.00: Velkommen
  NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ved Eva Bjerkhol Havro (avdelingsleder)
 • Kl. 09.10: Tilskudd til tilpasning er fra 2020 kommunens ansvar – hva betyr det? 
  Husbanken ved Monica Ketelsen (seniorrådgiver)
 • Kl. 09.40: Fremtidige boligløsninger
  Kommunesektorens organisasjon ved Anne Gamme (fagleder, helse og velferd)
 • Kl. 10.00: Om bolighjelpemidler og -tilskudd i Lov om folketrygd, med tilhørende forskrift og rundskriv
  NAV ved Mona Wilhelmsen Thy (seniorrådgiver)
 • Kl. 10.20: Tilskudd til tilpasning og tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak for sameier og borettslag i Oslo
  Oslo kommune ved Elisabeth Sommer (spesialkonsulent) og Liselotte Flatabø (spesialkonsulent)
 • Kl. 10.35: Pause
 • Kl. 10.50: Hvordan vi har jobbet for å redusere antall installasjoner og øke bruken av tilskudd for mer varige løsninger og hvordan vi har jobbet for å øke antall boliger som er tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse
  NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ved Øyvind Aabak (rådgiver) og Inge Hagen (rådgiver)
 • Kl. 11.05: Hvordan vi har jobbet for å få kommunen der brukerne bor mer involvert i disse boligsakene og hvordan vi har jobbet for å bidra til etablering av tverrfaglige team i kommunene
  NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ved Inge Karlsen (seniorrådgiver) og Meløy kommune ved Kjell-Gunnar Isaksen (eiendomssjef)
 • Kl. 11.20: Hvordan hjelpemiddelsentralen bidrar til tilrettelagte boliger; råd, veiledning, kunnskapsformidling og tekniske hjelpemidler og andre tiltak som kompensasjon for bygningsmessige utfordringer når bo-forutsetningene endres
  NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ved Gro Marie Lindahl (seniorrådgiver)
 • Kl. 11.40: Oppsummering
  NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag ved Frode Selbo (avdelingsdirektør)

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.