Støpt og steinlagt gangvei

Utfordring

Flere trinn ved adkomst. 

Eksempel 01 - adkomst før utbedring
Eksempel 01 - adkomst med trappetrinn før utbedring

Løsning 

Ny senket hoveddør. Støpt opp og steinlagt adkomst. 

Eksempel 01 - adkomst etter utbedring
Eksempel 01 - adkomst etter utbedring nærbilde

Finansiering 

Det ble i denne saken innvilget stort rampetilskudd på 66 250 kroner inkludert mva. Totalt kostet tilretteleggingen cirka 130 000 kroner.