Støpt ny gangvei

Utfordring 

Før utbedring var det 87 cm høydeforskjell fra bakkeplan til inngangsdør. Rampen hadde blitt krevende og stor.

Eksempel tilskudd bolig 09 - opprinnelig inngangsparti med trappetrinn
Opprinnelig inngangsparti med trappetrinn
Eksempel tilskudd bolig 09 - før utbedring
Huset sett fra veien før utbedring

Løsning 

I dette eksempelet ble det gjennomført både ombygging og tilbygg på bolig. Løsningen har 1:15 stigning og kjørebane er cirka 1 meter bred.

Eksempel tilskudd bolig 09 - nytt inngangsparti med trinnfri adkomst
Nytt inngangsparti med trinnfri adkomst
Eksempel tilskudd bolig 09 - etter utbedring
Huset sett fra veien etter utbedring

Finansiering 

Løfteplattform ble et alternativ og tilskudd ble regnet ut fra det, 119 875 kroner + 25% mva.