Støpt gangvei fra carport

Utfordring 

Trapp med høydeforskjell på 43 cm. Hovedinngangen er til høyre.

Eksempel tilskudd bolig 03 - nærbilde før utbedring
Eksempel tilskudd bolig 03 - før utbedring

Løsning 

Lage en støpt gangvei med stigning 1:12 og bredde 170 cm. Denne går litt inn i carporten for å få rett stigning.

Eksempel tilskudd bolig 03 - nærbilde etter utbedring
Eksempel tilskudd bolig 03 - etter utbedring fra carport

Finansiering 

Tilskudd i stedet for rampe over 40 cm, som maksimalt gir 66 250 kroner inkludert mva. I denne saken har brukeren gjort mye selv og kunne dokumentere kostnader på 63 065 kroner.